Seks søkarar får 23 millionar

Ulla-Førrefondet skal gje økonomisk støtte til prosjekt som omfattar grøn omstilling av næringsliv og utvikling av høgare utdanning i Rogaland. Rosenberg Worley AS får 5,4

Read More »

Most Popular