Seks søkarar får 23 millionar

Ulla-Førrefondet skal gje økonomisk støtte til prosjekt som omfattar grøn omstilling av næringsliv og utvikling av høgare utdanning i Rogaland.

Rosenberg Worley AS får 5,4 millionar kroner til “Flex2power”.

Konseptet skal produsera fornybar energi frå vind, bølger og sol på same flytande fundament ute i havet.