Takk for et langt og godt sammarbeid

Vi ønsker å takke Terje Handeland for hans verdifulle bidrag til Flex2power-prosjektet i perioden 2016-2023. Vi setter stor pris på hans harde arbeid og engasjement, og vil alltid være takknemlige for hans bidrag til prosjektet.

«Takk for et langt og godt sammarbeid med Valide i perioden 2016 -2023.

Fra venstre Einar Tommy Sundal Flexible Floating System, Terje Handeland Valide og Knut Høyland Rosenberg».