Takk for et langt og godt sammarbeid

Vi ønsker å takke Terje Handeland for hans verdifulle bidrag til Flex2power-prosjektet i perioden 2016-2023. Vi setter stor pris på hans harde arbeid og engasjement, og vil alltid være takknemlige for hans bidrag til prosjektet. «Takk for et langt og godt sammarbeid med Valide i perioden 2016 -2023. Fra venstre Einar Tommy Sundal Flexible Floating […]

Seks søkarar får 23 millionar

Ulla-Førrefondet skal gje økonomisk støtte til prosjekt som omfattar grøn omstilling av næringsliv og utvikling av høgare utdanning i Rogaland. Rosenberg Worley AS får 5,4 millionar kroner til “Flex2power”. Konseptet skal produsera fornybar energi frå vind, bølger og sol på same flytande fundament ute i havet. Les mer på Ulla-Førrefondet Rogaland